Waarom is een meldplicht datalekken nodig

Veel bedrijven hebben tegenwoordig grote databases met gegevens over mensen. Soms gaat er wel eens iets fout en dan liggen de gegevens van een heleboel mensen op straat. Ik wil dat zodra gegevens lekken dat het bedrijf (of overheid!) verplicht is zonder onnodige vertraging alle betrokkenen in te lichten over de lek. Ik zal proberen een aantal redenen te geven waarom deze meldplicht nodig is. Schadebeperking Bij een datalek zijn vaak veel mensen een slachtoffer....

September 20, 2011 · 3 min · Floor Terra

Protecting your privacy with adsuck

Online privacy is a hot issue. In this short tutorial I will show how to use adsuck to block loads of online tracking sites. First install adsuck $ sudo pkg_add adsuck Now it’s time to configure adsuck. Adsuck needs to know about a dns server. I have put down two (one as backup): $ cat /var/adsuck/files/resolv.conf nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4 Of course you want to find some evil sites to block....

May 5, 2011 · 2 min · Floor Terra